IISJ Tokyo Bus Routes

Summer School - Tokyo (From July 17, 2018 to August 10, 2018)
Morning: 7:00(In front of mansion 2-52-2-105, Higashi mizue) --> 7:10 (In front of Maruetsu , Seishincho) -->7:25 (In front of Honda Car Shop) --> 7:30 (Toriton Square Traffic Signal) --> 7:40 (Kanasaugibashi) -->7:50 (Sengakujigawa Traffic Signal)--> 7:55 (In front of mansion -Shanboor-Mita 613 Mita 5-7-8 ) --> 8:00 (Ni no hashi) -->8:05 (In front of mansion - Sunwood Mita Park Side Tower-1203,1-3-24 Mita) -->8:10 (Front of BMW Shop) --> 8:30 (near to Suitengu Koban) --> 8:35 (opposite to Shirokawacho Traffic signal) -->8:40(Tatekawa 3-chome Traffic Signal) --> 8:45 (In front of UR building 2-1-21-215, UR URBAN LIFE KAMEIDO, KAMEIDO) -->8:50 (Lawson convenient store, Kitasuna 5 chome, 5-20 Kitasuna) -->School

Afternoon : School (14:00) --> 14:10 (Lawson convenient store, Kitasuna 5 chome, 5-20 Kitasuna)--> 14:20 (In front of UR building -2-1-21-215, UR URBAN LIFE KAMEIDO, KAMEIDO )-->14:30 (Tatekawa 4-chome Traffic Signal) -->14:40 (Opposite to Shirokawacho Traffic signal) -->14:45 (Nakanohashi Traffic Signal) --> 15:00 (Onarimon Station) --> 15:05 (Opposite to mansion - Sunwood Mita Park Side Tower-1203,1-3-24 Mita) [No return bus on July 17,2018] --> 15:10 (Ni no hashi Public toilet) -->15:15 (Opposite to mansion - Shanboor-Mita 613 Mita 5-7-8) --> 15:20 (Oppsoite side Sengakujigawa Traffic Signal) -->15:40 (Opposite to Kanasaugibashi) -->15:50 (Toriton Square Traffic Signal) --> 16:00 (In front of Honda Car Shop) --> 16:20 (Oppposite to Maruetsu, Seishincho) --> 16:30 (In front of mansion, 2-52-2-105, Higashi mizue)
Bus no.1 (From April 2018)
Morning: Keikyu Bus stop -->Kawasaki Minato-cho --> Ayame Bashi --> Omori UniQlo --> Omori Isuzu Hospital --> Shinagawa Station (Highway Bu) -->Ariake Tennis no Mori --> Shinonome Autobacs --> Shinonome Pachinko 123 --> Shinonome Aeon --> Shinonome Beacon Tower --> Shinonome Canal Tower --> Tatsumi 1 Chome --> Toyocho --> School

Afternoon : School (15:15) --> Minami suna 5 (infront of Toyota ) --> Toyocho YMCA --> Tatsumi 1 chome --> Shinonome Aeon --> Shinonome Beacon Tower --> Shinonome Canal Tower --> Shinonome Pachinko123 --> Shinonome Autobacs --> Ariake Tennis Court --> Omori Isuzu hospital --> Omori Uniqlo --> Ayame Bashi --> Kehin Kyuko Bus top
Bus no.2 (From April 2018)
Morning : Funabori 7 chome (7-11) -->Funabori 1-7 chome Tomin Haimu --> Funabori station (Under bridge) --> Funabori UFJ Bank --> Funabori 6 chome UR --> Funabori 5 chome UR --> Matsue 5 chome --> Maneki Neko Spa --> Higashi Ojima Danchi park --> Higashi Ojima danchi (Bldg 9)--> igashi Ojima Tsutaya --> School
Afternoon (2:00 pm) : School --> Hamacho

Afternoon (3:00 pm) : School (15:15)-->Ojima Mizuho/ Peacock Store --> Ojima Lawson Tako Q --> Higashi Ojima Daiei --> Higashi Ojima Danchi --> Higashi Ojima Station East ( Komatsugawa Building No:9) --> Funabori UFJ -->Funabori 6 Chome --> Funabori 7 chome Tomin haimu )--> Funabori 7 Chome 7-11 --> Funabori 5 chome --> Matsue 5 chome )--> Manekineko Spa

Afternoon (4:00 pm) : School (16:15)-->Shirakawa 3 chome --> Shiohama 2 chome --> Toyosu Natural Lawson --> Shinonome 1,2,3 stops --> Ariake Tennis court --> Dhiba Twin Tower ---> Shibaura Island Tower --> Shinonome Aeon --> Omori Uniqlo --> Pachinko 123 Shinonome
Bus No.3 (From April 2018)
Morning : Nakakagai Community center --> Seishincho 1-1 UR --> Wakakusa Park )--> Kitasuna 5 chome Koban --> Kitasuna Lawson --> School

Afternoon (3 pm):School (15:15)--> Ojima Community center --> Kita Suna 5 chome bus stop --> Kita Suna 5 chome Police Box --> Nakakasai Community center --> Seishincho 1 -1 UR --> Wakakusa Park

Afternoon (4 pm):School --> Ojima 6 chome Peacock --> Ojima station Taco Q --> Higahsi Ojima Daiei --> Komatsugawa 1 Tomin haimu --> Sera Komatsugawa )--> Funabori toki building --> Funabori 6 chome --> Funabori 7 chome --> Nishi kasi Megane Super --> Nishi Kasai GU --> Nishi Kasai Mc Donalds --> Nishi Kasai Konami --> Seishincho UR --> Wakakusa Park UR --> Urayasu Bus stop --> Imai bashi Hiroo --> Myoden Tomi hama 3-3
Bus no: 12 (from May 2018)
Morning : : Lawson Minami Kasai 4-chome store (7:50) --> Between Hotoda Parking & Active Nitta (7:55) --> Nishi Kasai 6 chome No 2 traffic lights Lumiere (8:05)--> Lawson Nishi Kasai 5 chome store (8:09)--> Oedo Pearl Coral Pavilion (8:12)--> Between Funabori Danchi housing and Inageya Supermarket (8:15) --> Joto Tokubetsu Shien Gakko-mae Bus stop (Ojima 6-15) (8:28) --> Oshima 6-14 Danchi Housing entrance (8:32) --> School (8:45)

Afternoon : School (15:15) --> Oshima 6-14 Danchi Housing Entrance (15:30) --> Joto Tokubetsu Shien Gakko-mae Bus stop (Ojima 6-15) (15:30) --> Between Funabori Danchi housing and Inageya Supermarket (15:50)--> Oedo Pearl Coral Pavilion (15:53)--> Lawson Nishi Kasai 5 -chome store (15:55) --> Nishi Kasai 6 chome No 2 traffic lights hotel Lumiere (15:58) --> Between Hotoda parking and Active Nitta (16:05)--> Lawson Minami Kasai 4-chome store (16:15)
New Bus (from May 2018)
Morning : :Maruetsu Kasai Clean Town Store(8:25)--> Shin Seishin Heights (8:26) --> Seishin Clean Town Seishin Minami Heights (Pyramid Park)(8:27)--> School(8:45)

Afternoon : School (15:15) Seishin Clean Town Seishin Minami Heights (Pyramid Park) (15:42)--> Shin Seishin Heights (15:41) -->Maruetsu Kasai Clean Town Store (15:40)
Bus no.4 (From April 2018)
Morning : Kita-Akabane --> Akabane Nishi guchi --> Nishi Sugamo --> Sugamo-Minami-guchi --. Higashiueno 1 chome-24 --> Higashiueno 1 chome-38 --> Midori 3 chome )--> Kitasuna 1 chome -->School

Afternoon (4 pm):School --> Kitasuna 5 chome --> Mitsuji 1 chome --> Higashiueno 1 chome -23--> Higashiueno 1 chome 22 --> Sugamo-Minami-guchi --> Akabane Nishi-guchi--> Kita Akabane
Bus no.5 (From April 2018)
Morning : Ichikawa Saiwai Cho B Bldg--> Ichikawa Shioyaki 3-21 --> Hongyotaku --> Myoden Shioyaki 1-2 --> Myoden Tomihama 3-3 --> Gyotoku Fukuei --> Minato Shinden --> Imabashi Hiroo 2 --> Minami Shinozaki Dentist --> Higahi Komatsugawa Sato -->Hirai Station --> Hirai Danchi --> School
Afternoon :School (15:15) --> Hirai Danchi --> Hirai Station --> Higashi Komatsugawa Sato --> Higashi Komatsugawa Shiogako --> Minami Shinozaki Dentist --> Myoden Shiyoaki 1-2 --> Myoden Shioyaki 1-1 --> Myoden Tomihama 3-3 --> Suehiro 11 --> Ichikawa Shioyaki 3-21 --> Ichikawa Saiwai B Bldg --> Ichikawa Fukuei --> Minato Shinden --> Hongyotoku
Bus no.6 (From April 2018)
Morning : Shinagawa-ku Ebara 4-6-1 --> Kirigaya --> Takanawa 1-15-1 --> Shibaura 4-20-2 --> Koto-ku, Aomi 2-2-1 --> Chiyuoku Harumi 3-7-1 --> Chiyoku fukuda 1-11-1 --> Chiyouku Hachiyobari post office --> Kayabachiyo 1 --> Ningyocho 1-12-11 --> Hamachiryo 3-21-1 --> Kiyosubashi --> School

Afternoon :School --> Kiba 2-14-2 --> Shiohama 1 --> Edogawa 1-14-6 --> Toyosu 3 --> Harumi 3-7-1 --> Aomi 2-2-1 --> Shibaura 4-20 --> Takanawa 1-15-1 --> Nakaharagushi --> Ebara 4-6-1
Bus no: 7 (From April 2018)
Morning : Higashi ueno 1-21-2 --> Motoasakusa 1-20-1 --> Mizuji 1-8-2 --> Torigoe Akazu Yokote --> Torigoe Asahi bank --> Kuramae 2 chome --> Mizuji 1-5 --> Mizuji 2-22-4 --> Moto Asakusa 3-13 --> Kameido UR --> School

Afternoon (3 pm) :School (3:15)--> Kameido UR --> Kuramae 2 chome --> Mizuji 1-5 --> Torigoe Akazu Yokote --> Torigoe Aoki Wood shop --> Mizuji Family Mart --> Mizuji 2-22 --> Moto Asakusa 3-13 --> Asakusa 3-27 --> Asakuasa dori 2-4-3 --> Nishi Nippori 6-33-9
Bus No-8 (From April 2018)
Morning : Taito Shitaya 3-4 --> Asakusa 2-26 --> Kojima 2-6 --> Kojima 2-13 -->Kojima 1-13 -->Torigoe 1-32 --> Taito 2-23 --> Taito 2-26 --> Tatio 3-12 --> Taito 3-43 --> Taito 2-8 --> Torigoe 1-7 --> Torigoe 2-4 --> Tatekawa 3-16 --> School

Afternoon: School --> Sumida ku Midori 2-11 --> Taito-ku Torigoe 1-27 --> Taito-ku Kojima 2-6 --> Taito-ku Kojima 1-13 --> Taito-ku Torigoe 1-32 --> Taito 2-23 -->Taito 2-8 --> Taito 2-26 --> Taito 3-12 --> Taito 3-40 -->Taito 4-1 --> Higahi Ueno 1-28 --> Higashi Ueno 1-23 -->Kita ku Takinogawa 6-8
Bus No:9 (From April 2018)
Morning : Kugahara --> Gyoranzaka --> Mita 5 --> Mita 4 --> Ninohashi --> Azabu juban --> Mita 1 --> Shiba --> Toyosu 3 --> Toyosu 2 --> Edogawa --> Shiohama --> Toyo-3 --> Toyo- 5--> Toyo- 6 --> Shirakawa --> School

Afternoon : School -->Sarue -->Shirakawa --> Kiyosumi --> Hamachiyo --> Suitingu --> Tsukuda --> Mita -1 --> Ninohashi --> Mita-4 --> Mita-5 --> Gyoran --> Meguro--> Shimo Meguro --> Tamukai --> Jyugaoka --> Kugahara
Bus No: 10 (From April 2018)
Morning : Jugaoka -->Himonya --> Moto Kibajo-mae -->Siroganedai -->Tengenji --> Akabanebashi --> Tsukuda Ohashi --> School

Afternoon (4:00 pm ) : School --> Hamacho --> Hachobori --> Tsukuda Maruetsu --> Onarimon --> Toranomon 2-2-5 --> Nogizaka --> Ninohashi --> Tengenji --> Meguro Station --> Moto Kibajiyo
Bus no: 11 (2018-2019)
Afternoon : 4:00 pm : School--> Shirakawa --> Toyocho YMCA --> Shinonome --> Odaiba --> Shonan 2 --> Shinagawa- station --> Jusco Shinagawa --> Higashi Shinagawa