IISJ Tokyo Bus Routes

Summer School - Tokyo - Course 1 (From July 18 to August 10, 2017)
Morning: Shinagawa Station (7:35) --> Gyonanzaka Sita (7:45)--> Ninohashi (7:50)--> Mita (7:55)--> Tokyo Tower (7:55)--> Toyosu (8:10)--> Toyosu 2 (8:15)--> Shinonome (8:20)--> Kiba (8:30)--> Kiba (8:30)--> Shirakawa (8:35)--> Sarue (8:40)-->School (8:50)

Afternoon : School (14:00) --> Sarue (14:10)--> Shirakawa (14:15)--> Kiba (14:20)--> Kiba (14:20)--> Shinonome (14:30)--> Toyosu (14:35)--> Harumi (14:40)--> Tokyo Tower (14:55) --> Mita 1 (14:55)--> Ninohashi (15:00) --> Gyoranya sita (15:05)
Summer School - Tokyo - Course 2 (From July 18 to August 10, 2017)
Morning: Funabori UFJ (8:10)--> Komatsugawa (8:20)-->Tsutaya (Opp Daiei) (8:25)--> Kameido (8:35)-->School (8:50) --> Suitangu (9:20)--> School (9:40)

Afternoon : School (14:00) --> Kamiedo (14:10)--> Nishi Ojima C Center(14:20)--> near Ojima Daiei (14:25) Komatsugawa (14:30)--> Funabori UFJ(14:40) -->Suitangu (15:05)
Bus no.1 (From April 2017)
Morning: Keikyu Bus stop (7:03)-->Kawasaki Minato-cho (7:10)--> Ayame Bashi (7:20)--> Omori UniQlo (7:34) --> Omori Isuzu Hospital (7:35) --> Shinagawa Station (Highway Bu) (7:50) -->Ariake Tennis no Mori (8:05) --> Shinonome Autobacs (8:10)--> Shinonome Pachinko 123 (8:15) --> Shinonome Aeon (8:19) --> Shinonome Beacon Tower (8:20) --> Shinonome Canal Tower (8:30) --> Tatsumi 1 Chome (8:35)--> Toyocho (8:40)--> School (8:55)

Afternoon : School (15:15) --> Minami suna 5 (infront of Toyota ) (15:25)--> Toyocho YMCA (15:30) --> Tatsumi 1 chome (15:38)--> Shinonome Aeon (15:40)--> Shinonome Beacon Tower (15:41) --> Shinonome Canal Tower (15:42) --> Shinonome Pachinko123 (15:43)--> Shinonome Autobacs (15:44) --> Ariake Tennis Court (15:50) --> Omori Isuzu hospital (16:19)--> Omori Uniqlo (16:20)--> Ayame Bashi (16:25)--> Kehin Kyuko Bus top (16:35)
Bus no.2 (From April 2017)
Morning : Funabori 7 chome (7-11) (8:05) -->Funabori 1-7 chome Tomin Haimu (8:06)--> Funabori station (Under bridge) (8:10) --> Funabori UFJ Bank (8:12)--> Funabori 6 chome UR (8:15)--> Funabori 5 chome UR (8:16) --> Matsue 5 chome (8:18) --> Maneki Neko Spa (8:20)--> Higashi Ojima Danchi park (8:30)--> Higashi Ojima danchi (Bldg 9)--> (8:35)--> Higashi Ojima Tsutaya (8:40)--> School (8:50)
Afternoon (2:00 pm) : School --> Hamacho

Afternoon (3:00 pm) : School (15:15)-->Ojima Mizuho/ Peacock Store (15:25) --> Ojima Lawson Tako Q (15:27) --> Higashi Ojima Daiei (15:29)--> Higashi Ojima Danchi (15:34)--> Higashi Ojima Station East ( Komatsugawa Building No:9) (15:35) --> Funabori UFJ (15:44) -->Funabori 6 Chome (15:46) --> Funabori 7 chome Tomin haimu (15:50)--> Funabori 7 Chome 7-11 (15:51)--> Funabori 5 chome (15:52)--> Matsue 5 chome (15:54)--> Manekineko Spa (15:56)

Afternoon (4:00 pm) : School (16:15)-->Shirakawa 3 chome --> Shiohama 2 chome --> Toyosu Natural Lawson --> Shinonome 1,2,3 stops --> Ariake Tennis court --> Dhiba Twin Tower ---> Shibaura Island Tower --> Shinonome Aeon --> Omori Uniqlo --> Pachinko 123 Shinonome
Bus No.3 (From April 2017)
Morning : Nakakagai Community center (7:55)--> Seishincho 1-1 UR (8:10)--> Wakakusa Park (8:13)--> Kitasuna 5 chome Koban (8:32)--> Kitasuna Lawson (8:35)--> School (8:45)

Afternoon (3 pm):School (15:15)--> Ojima Community center (15:25)--> Kita Suna 5 chome bus stop (15:30) --> Kita Suna 5 chome Police Box (15:32)--> Nakakasai Community center (15:50)--> Seishincho 1 -1 UR (15:52)--> Wakakusa Park (15:53)

Afternoon (4 pm):School --> Ojima 6 chome Peacock --> Ojima station Taco Q --> Higahsi Ojima Daiei --> Komatsugawa 1 Tomin haimu (16:26)--> Sera Komatsugawa (16:30)--> Funabori toki building (16:40)--> Funabori 6 chome --> Funabori 7 chome --> Nishi kasi Megane Super --> Nishi Kasai GU --> Nishi Kasai Mc Donalds --> Nishi Kasai Konami --> Seishincho UR --> Wakakusa APrk UR --> Urayasu Bus stop --> Imai bashi Hiroo --> Myoden Tomi hama 3-3
Bus no.4 (From April 2017)
Morning : Kita-Akabane (7:15)--> Akabane Nishi guchi (7:20)--> Nishi Sugamo (7:45)--> Sugamo-Minami-guchi (7:50)--. Higashiueno 1 chome-24 (8:08)--> Higashiueno 1 chome-38 (8:10)--> Midori 3 chome (8:25)--> Kitasuna 1 chome (8:35)-->School

Afternoon (4 pm):School --> Kitasuna 5 chome (16:15)--> Mitsuji 1 chome (16:33)--> Higashiueno 1 chome -23 (16:37)--> Higashiueno 1 chome 22 (16:38)--> Sugamo-Minami-guchi (16:55)--> Akabane Nishi-guchi(17:20)--> Kita Akabane (17:25)
Bus no.5 (From April 2017)
Morning : Ichikawa Saiwai Cho B Bldg (7:00)--> Ichikawa Shioyaki 3-21 (7:05)--> Hongyotaku (7:10)--> Myoden Shioyaki 1-2 (7:27) --> Myoden Tomihama 3-3 (7:30) --> Gyotoku Fukuei (7:35)--> Minato Shinden (7:40)--> Imabashi Hiroo 2 (7:50)--> Minami Shinozaki Dentist (7:55) --> Higahi Komatsugawa Sato (8:10)-->Hirai Station (8:25) --> Hirai Danchi (8:32) --> School (8:50)
Afternoon :School (15:15) --> Hirai Danchi (15:25) --> Hirai Station (15:30) --> Higashi Komatsugawa Sato (15:40)--> Higashi Komatsugawa Shiogako (15:42) --> Minami Shinozaki Dentist (15:55)--> Myoden Shiyoaki 1-2 (16:15)--> Myoden Shioyaki 1-1 (16:17)--> Myoden Tomihama 3-3 (16:22)--> Suehiro 11 (16:25)--> Ichikawa Shioyaki 3-21 (16:27)--> Ichikawa Saiwai B Bldg (16:30)--> Ichikawa Fukuei (16:38)--> Minato Shinden (16:40)--> Hongyotoku (16:50)
Bus no.6 (From April 2017)
Morning : Shinagawa-ku Ebara 4-6-1 (7:15)--> Kirigaya (7:20) --> Takanawa 1-15-1 (7:30)--> Shibaura 4-20-2 (7:45)--> Koto-ku, Aomi 2-2-1 (8:05)--> Chiyuoku Harumi 3-7-1 (8:15)--> Chiyoku fukuda 1-11-1 (8:20)--> Chiyouku Hachiyobari post office (8:25)--> Kayabachiyo 1 (8:30)--> Ningyocho 1-12-11(8:33)--> Hamachiryo 3-21-1 (8:35)--> Kiyosubashi (8:38)--> School (8:45)

Afternoon :School --> Kiba 2-14-2 (15:28)--> Shiohama 1 (15:30)--> Edogawa 1-14-6 (15:35)--> Toyosu 3 (15:40)--> Harumi 3-7-1 (15:48)--> Aomi 2-2-1 (15:55)--> Shibaura 4-20 (16:10)--> Takanawa 1-15-1 (16:20)--> Nakaharagushi (16:25)--> Ebara 4-6-1 (16:30)
Bus no: 7 (From April 2017)
Morning : Higashi ueno 1-21-2(7:50)--> Motoasakusa 1-20-1 (7:55)--> Mizuji 1-8-2 (8:00)--> Torigoe Akazu Yokote (8:08)--> Torigoe Asahi bank (8:10)--> Kuramae 2 chome (8:13)--> Mizuji 1-5 (8:15)--> Mizuji 2-22-4 (8:15)--> Moto Asakusa 3-13 (8:18)--> Kameido UR (8:40)--> School (8.55)

Afternoon (3 pm) :School (3:15)--> Kameido UR (15:20)--> Kuramae 2 chome (15:30)--> Mizuji 1-5 (15:35)--> Torigoe Akazu Yokote (15:37)--> Torigoe Aoki Wood shop (15:39)--> Mizuji Family Mart (15:40)--> Mizuji 2-22 (15:45)--> Moto Asakusa 3-13 (15:50)--> Asakusa 3-27 (16:00)--> Asakuasa dori 2-4-3 (16:15)--> Nishi Nippori 6-33-9 (16:25)
Bus No-8 (From April 2017)
Morning : Taito Shitaya 3-4 (7:30) --> Asakusa 2-26 (7:43) --> Kojima 2-6 (7:51) --> Kojima 2-13 (7:53) -->Kojima 1-13 (8:00)-->Torigoe 1-32 (8:04) --> Taito 2-23 (8:06) --> Taito 2-26 (8:07) --> Tatio 3-12 (8:08)--> Taito 3-43 (8:10) --> Taito 2-8 (8:14) --> Torigoe 1-7 (8:15) --> Torigoe 2-4 (8:17)--> Tatekawa 3-16 (8:30) --> School

Afternoon: School --> Sumida ku Midori 2-11 (15:25) --> Taito-ku Torigoe 1-27 (15:35) --> Taito-ku Kojima 2-6 (15:38) --> Taito-ku Kojima 1-13 (15:40) --> Taito-ku Torigoe 1-32 (15:42)--> Taito 2-23 (15:44)-->Taito 2-8 (15:47)--> Taito 2-26 (15:50)--> Taito 3-12 (15:52) --> Taito 3-40 (15:53)-->Taito 4-1 (15:55)--> Higahi Ueno 1-28 (15:57)--> Higashi Ueno 1-23 (16:00)-->Kita ku Takinogawa 6-8 (16:25)
Bus No:9 (From April 2017)
Morning : Kugahara (6:40)--> Gyoranzaka (7:20)--> Mita 5 (7:30)--> Mita 4 (7:31)--> Ninohashi (7:35)--> Azabu juban (7:37)--> Mita 1 (7:40)--> Shiba (7:50)--> Toyosu 3 (8:05)--> Toyosu 2 (8:10)--> Edogawa 98:25)--> Shiohama (8:30)--> Toyo-3 (8:33)--> Toyo- 5(8:34)--> Toyo- 6 (8:35)--> Shirakawa (8:40) --> School

Afternoon : School -->Sarue (15:15)-->Shirakawa (15:20)--> Kiyosumi (15:25)--> Hamachiyo (15:30) --> Suitingu (15:35) --> Tsukuda (15:40)--> Mita -1 (15:55)--> Ninohashi (16:00) --> Mita-4 (16:05)--> Mita-5 (16:06)--> Gyoran (16:07)--> Meguro (16:15)--> Shimo Meguro (16:20)--> Tamukai (16:30) --> Jyugaoka (16:40)--> Kugahara (16:55)
Bus No: 10 (From April 2017)
Morning : Jugaoka (7:20)-->Himonya (7:35)--> Moto Kibajo-mae (7:35)-->Siroganedai (7:40)-->Tengenji (7:50)--> Akabanebashi (8:00)--> Tsukuda Ohashi (8:20)--> School (8:45)

Afternoon (4:00 pm ) : School (16:15) --> Hamacho (16:30)--> Hachobori (16:35)--> Tsukuda Maruetsu (16:40)--> Onarimon (16:50)--> Toranomon 2-2-5 (17:00)--> Nogizaka (17:15)--> Ninohashi (17:25)--> Tengenji (17:30) --> Meguro Station (17:40)--> Moto Kibajiyo (17:45)
Bus no: 11 (2016-2017)
Afternoon : 4:00 pm : School--> Shirakawa --> Toyocho YMCA --> Shinonome --> Odaiba --> Shonan 2 --> Shinagawa- station --> Jusco Shinagawa --> Higashi Shinagawa
Bus no: 12 (2016-2017)
Afternoon : 4:00 pm : School--> Taito-ku--> Minowa --> Ueno --> Sugamo --> Jujo